»

Sep 15

Första inlägget dårå!

Så detta är alltså min programmeringslogg för projektkusen TDP003. Projektet innebär att jag med hjälp av programspråket Python ska bygga en webbaserad portfolio där senare projekt och program kan laddas upp och visas. Till min hjälp kommer jag att använda ett ramverk och en template engine. Projektet kommer göras i grupp om två.

Det vi gjort hittills är att vi anpassat vår utvecklingsmiljö och installerat de ramverk och verktyg vi vet att vi kommer behöva. Jag har bland annat installerat Python, Flask, Jinja2 och Firebug. Vi har också gjort en LoFi-sketch där vi visualiserat sidans uppbyggnad och utseende. När vi gjorde skissen kom vi fram till att vi utöver Python kommer använda oss utav HTML, CSS och javascript för att bygga sidan.

Vi har börjat med projektplanen men det är inte lätt att uppskatta den tid som kommer att krävas för de specifika delmomenten.