«

»

Sep 20

Lo-Fi sketch

Eftersom vår Lo-Fi sketch var ganska rörig och kluddrig ritade vi om den idag. Den nya beskriver i princip samma ska som den gamla men är lite lättare att förstå och följa.

Vi har också diskuterat lite mer ingående hur lång tid de olika momenten kommer att ta, detta har vi skrivit ned i projektplanen.